arrow

Chương trình EB-5

Chương trình Đầu tư Nhập cư theo diện visa EB-5 (The EB-5 Immigrant Investor Program) là một chương trình liên bang được thông qua bởi Quốc hội Mỹ năm 1990 nhằm khuyến khích tăng trưởng kinh tế của Mỹ thông qua tạo việc làm và vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Chương trình được quản lý bởi Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (the United States Citizenship and Immigration Services - USCIS), trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Theo quy định của chương trình, bằng việc đầu tư 1 triệu hoặc 5 trăm nghìn đô-la Mỹ vào các doanh nghiệp mới hoặc đang gặp khó khăn và tạo ra 10 việc làm cho lao động Mỹ, một nhà đầu tư nước ngoài có thể được cấp thẻ xanh cho bản thân và gia đình hạt nhân (immediate family) của người đó.

Năm 1993, Quốc hội Mỹ tạo ra chương trình thử nghiệm để khuyến khích nhập cư theo diện EB-5. Theo chương trình này, các nhà đầu tư EB-5 có thể tận dụng điều kiện thuận lợi hơn bằng cách đầu tư thông qua các Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng vào dự án tại một Khu vực ưu tiên tạo việc làm (Targeted Employment Area - TEA). Các Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng được chỉ định bởi USCIS và được định nghia là những đơn vị kinh tế, gắn kết với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng hiệu quả vùng, tạo việc làm và tăng vốn đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài được hưởng lợi từ việc hợp tác với các Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng và đầu tư vào các dự án tại các Khu vực ưu tiên tạo việc làm theo 03 cách chính sau đây:

 • Vốn đầu tư của họ được gộp với vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài khác và được quản lý bởi Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng và bởi doanh nghiệp mục tiêu.
 • Nhà đầu tư nước ngoài nhận được tín nhiệm (credit) khi tạo ra cả việc làm trực tiếp và gián tiếp, được tính thông qua mô hình toán kinh tế.
 • Mức đầu tư tối thiểu được giảm từ 1 triệu đô-la Mỹ xuống còn 5 trăm nghìn đô-la Mỹ.

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH EB-5, XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY

 USCIS.gov

Lợi ích của EB-5

EB-5 mang lại lợi ích cho các nhà phát triển, nhà đầu tư nước ngoài và chính quyền địa phương.

Đối với Nhà phát triển/Chủ doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

Đối với chính quyền địa phương

Tìm hiểu thêm

Đối với nhà đầu tư nhập cư

Tìm hiểu thêm

Đối với nhà đầu tư nhập cư:

 • Cách nhanh chóng để có được thẻ xanh và sau đó trở thành công dân Mỹ.
 • Một vợ/chồng và tất cả các con dưới 21 tuổi của nhà đầu tư cũng có thể có được thẻ xanh.
 • Thẻ xanh đem lại cho nhà đầu tư hầu hết các quyền pháp lý theo luật Mỹ, trừ quyền bầu cử chỉ dành cho công dân Mỹ.
 • Khả năng xuất/nhập cảnh vào Mỹ theo ý muốn mà không có nguy cơ bị từ chối nhập cảnh tại cửa khẩu.
 • Khả năng làm việc và sinh sống tại bất cứ đâu ở Mỹ.
 • Việc tuyển sinh thuận lợi và mức học phí cao đẳng, đại học rất có lợi dành cho công dân.
 • Quyền nộp đơn xin hỗ trợ tài chính từ chính phủ để đi học.
 • Người có thẻ xanh hưởng lợi ích từ Bảo hiểm Xã hội khi họ nghỉ hưu nếu họ làm việc ít nhất 10 năm trước khi nghỉ hưu.
 • Bớt gánh nặng khi thế chấp hoặc thực hiện các hoạt động tài chính khác.
 • Được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ.
 • Được giảm bớt các rào cản về an ninh, đủ điều kiện nhận tài trợ của chính phủ và được miễn trừ khỏi các hạn chế về xuất khẩu.
 • Có điều kiện nộp hồ sơ xin trở thành công dân Mỹ sau 5 năm.

Đối với chính quyền địa phương:

 • EB-5 tạo dòng vốn đầu tư trực tiếp đối với các dự án phát triển và dẫn đến tạo nhiều việc làm và phát triển kinh tế khu vực.
 • Chương trình EB-5 không tạo thêm chi phí cho người nộp thuế tại Mỹ.

Đối với Nhà phát triển/Chủ doanh nghiệp:

 • EB-5 là một phương tiện tài chính với chi phí thấp khi không có các phương tiện truyền thống.
 • Các thỏa thuận và cấu trúc linh hoạt.
 • Không tạo áp lực phải thu lại lãi cao đối với người đi vay.
VỀ ĐẦU TRANG

© Texo Capital. Tất cả các quyền.